Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

  • Giới thiệu

    Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ! của tác giả Tịch Nhan Từ Kính kể về Nhược Vũ là một tổng tài của công ty về ngành giải trí, một lần cô đang chuẩn bị về thì bị giết ở công ty. Sau đó vì cơ duyên linh hồn cô ký khế ước với tiểu hệ thống, nhiệm vụ nghịch tập lại số mệnh của nữ phụ.

Danh sách chương