Truyền Thuyết Sói Tuyết - Tập Truyện Mây Mưa Lục - Chương 10

Truyền Thuyết Sói Tuyết - Tập Truyện Mây Mưa Lục

Chương 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

kêu một tiếng, trên mặt vặn vẹo.

Đường Lăng Khiếu thoáng cái rời khỏi, ma sát vài cái lại bắt đầu ra sức tiến lên.

  • Đọc [ 182 ]