Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Chương 2176: Triệu hoán chí cao! Bàn Cổ Cự Thần! (1)

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2176: Triệu hoán chí cao! Bàn Cổ Cự Thần! (1)

Lúc đầu chư Thần hứa hẹn qua, Thành Thần bảng đệ sẽ trở thành tân thần, nhưng từ khi Thiên Đế quật khởi, chư Thần biến mất, thịnh truyền bọn họ đã vẫn lạc, thứ nhất Thành Thần bảng lại là Thiên Đế

Vô luận tuyển như thế nào, Thiên Đế cũng là Thần

Thành Thần bảng cũng biến mất ở trong đầu chúng sinh, nó tiêu chí lấy một thời đại vĩ đại

Chư Thần giao thế, tu vi chúng sinh bay vọt!

Thời đại hoàn toàn mới, mạnh hơn dĩ vãng vô số lần!

Ngắn ngủi vạn năm, cảnh giới của các sinh linh đều tăng nhiều, ở thời kì cuối Thành Thần chiến, không có tu vi Đại Diễn Thần Chi, căn bản chen không vào Thành Thần bảng

Hết thảy đều quy công cho Thiên Đế

Liên quan tới truyền thuyết của Thiên Đế cũng ở dưới Đại Tần Thiên Đình tận lực thúc đẩy, lưu truyền rộng rãi, vô luận là Hồng Mông Hỗn Độn, hay Cổ Thánh đế đạo chư thiên vũ trụ, ngay cả Âm giới cũng lưu truyền các loại truyền thuyết của Thiên Đế

Thiên Đế, trở thành Thần Thoại

Thần Thoại chân chính, chí ít ở Nguyên Vị Diện này, không có người nào có thể vượt qua Thiên Đế

Lại qua vạn năm.

Tần Quân còn dung hợp Nguyên Vị Diện, bây giờ phạm vi Hồng Mông khuếch trương hơn vạn lần, còn đang không ngừng bổ sung hư không vô tận

Trợ giúp chúng sinh tăng cường tu vi, Tần Quân thu được công đức khí vận trước nay chưa có

Khí vận, cũng không phải tồn tại vật chất, mà là một loại tồn tại vô hình

Đây là đồ vật mà ngay cả Tạo Hóa cũng không thể sáng tạo

Đây là đồ vật sau khi quy tắc sinh ra, siêu việt quy tắc, lấy sinh linh làm cơ sở, sinh linh càng mạnh, khí vận càng mạnh, có thể khống chế vận mệnh

Tần Quân ở dưới công đức khí vận quán thâu, ẩn ẩn có thời cơ đột phá

Bất Hủ Pháp Tiên Thiên!

Bây giờ Nguyên Vị Diện so với trước kia mạnh gấp trăm lần, mặc dù còn không có triệt để thành thục, nhưng đủ để tiếp nhận một tên Bất Hủ Pháp Tiên Thiên

Hôm nay Tần Quân liền muốn đột phá Bất Hủ Pháp Tiên Thiên!

Oanh một tiếng!

Khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, toàn bộ sinh linh của Nguyên Vị Diện đều có thể cảm giác được một cỗ uy áp từ trên cao trút xuống

Nhưng cỗ uy áp này không để cho chúng sinh sợ hãi, bởi vì bọn hắn vô cùng quen thuộc

Đây là khí tức của Thiên Đế

Thời gian qua lâu như vậy, chúng sinh đều cho rằng Thiên Đế sẽ không tổn thương bọn hắn, trừ khi bọn hắn làm chuyện thương thiên hại lý

Đột phá Bất Hủ Pháp Tiên Thiên cũng không có tiêu hao thời gian quá dài

Vẻn vẹn hai ngày, tất cả Thủy Nguyên Thần lực trong cơ thể Tần Quân đều chuyển biến thành Bất Hủ Thần lực

Giờ khắc này, hắn thành tựu Bất Hủ Pháp Tiên Thiên!

- Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá Bất Hủ Pháp Tiên Thiên, ban thưởng ký chủ một lần triệu hoán chí cao!

Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân

Tần Quân một bên thể ngộ Bất Hủ Thần lực, một bên hỏi:

- Triệu hoán chí cao là như thế nào?

- Cái gọi là triệu hoán chí cao, là tùy ý triệu hoán Thần Ma trong Thần Thoại hệ thống, cũng giao phó tu vi trong cực hạn của hệ thống, thậm chí có thể ở trước triệu hoán tùy ý lựa chọn huyết mạch trong Thần Thoại Thương Thành, độ dung hợp huyết mạch đạt tới trăm phần trăm!

Dung hợp huyết mạch?

Giao phó tu vi cực hạn của hệ thống?

Tần Quân lập tức vui vẻ, cái này liền có chút lợi hại.

Hoàn toàn là tạo Thần!

Mặc dù hắn thường xuyên giúp Thần Ma cải tạo huyết mạch, nhưng không có vị Thần Ma nào có thể trăm phần trăm dung hợp huyết mạch mới

Tần Quân bắt đầu giảng đạo, hắn dự định giảng đạo tới khi Nguyên Vị Diện thành thục mới thôi

Đợi Hồng Mông bổ sung xong hư không vô tận, là thời điểm Nguyên Vị Diện thành thục

Hắn vừa giảng đạo, vừa bắt đầu triệu hoán chí cao:

- Sử dụng cơ hội triệu hoán chí cao, triệu hoán Bàn Cổ!

Hắn đối với Thần Thoại Hoa Hạ có tình cảm khó mà diễn tả bằng lời, đương nhiên phải triệu hoán tồn tại đỉnh phong của Thần Thoại Hoa Hạ!

  • Đọc [ 51 ]