Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Chương 2175: Chúng sinh vui mừng (2)

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2175: Chúng sinh vui mừng (2)

Hồng Mông, càng phấn chấn

- Bệ hạ giảng đạo!

- Ti... bệ hạ muốn làm gì?

- Đây là tiết tấu muốn chúng sinh cùng một chỗ bay lên?

- Ta sát, Hồng Mông nguyên khí bàng bạc, đến cùng có bao nhiêu sinh linh tu luyện.

- Tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách, đời đời bất hủ!

Bây giờ Hồng Mông đã bị Đại Tần Thiên Đình thống trị, Thiên Đế thành tồn tại cao nhất, cũng được công nhận người mạnh nhất, có thể nghe hắn giảng đạo, ai không hưng phấn?

Cùng lúc đó, Tần Quân có thể cảm giác được Hồng Mông nguyên khí, Hỗn Độn chi khí bạo động, bị các sinh linh hấp thu

- Tạo Hóa đại đạo, nên xuất động.

Tần Quân một bên giảng đạo, một bên âm thầm nghĩ

Tạo Hóa đại đạo, năng lực lớn nhất là từ không sinh có, sáng tạo hết thảy

Các loại linh khí bị hấp thu, tiếp tục như vậy, không bao lâu linh khí sẽ khô kiệt

Nhưng cũng may, Tần Quân chủ chưởng Tạo Hóa đại đạo, có thể điều khiển Tạo Hóa đại đạo chế tạo nhiều linh khí hơn

Trong chốc lát, Thủy Nguyên khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tràn ra, lúc sắp rời khỏi Thủy Nguyên giới, chuyển biến thành càng nhiều Hỗn Độn nguyên khí, tràn ngập Hồng Mông

Khi những khí này tiến vào Cổ Thánh đế đạo, liền chuyển biến thành Hồng Mông nguyên khí, mặc dù đẳng cấp giảm xuống, nhưng số lượng tăng nhiều, tạo phúc chúng sinh

Trong Đại Tần Thiên Đình, ngay cả các thiên phi cũng nghiêm túc lắng nghe, mặc dù các nàng quyền cao chức trọng, nhưng không muốn bị Tần Quân bỏ xa, các nàng phải xứng với danh phận Thiên Đế phi

Thời gian như thế trôi qua.

Mỗi một năm mỗi một ngày đều có vô số sinh linh đột phá

Không đến mười năm, chúng sinh đã không còn cừu hận e ngại Thiên Đế, mà tràn ngập cảm kích

Nếu như Thiên Đế thật là ác nhân, sao lại trợ giúp chúng sinh?

Nghĩ như thế nào, cũng không cảm thấy Thiên Đế tà ác.

Về phần công đức khí vận?

Thiên Đế đã đứng ở đỉnh điểm, cần sao?

Không cần!

Trợ giúp chúng sinh mạnh lên, ngược lại sẽ để địa vị của hắn không vững chắc

Trong lúc nhất thời, Thiên Đế trở thành Chí Cao Thần đại công vô tư

Trăm năm.

Ngàn năm.

Thiên Đế giảng đạo còn chưa kết thúc, Hồng Mông khuếch trương cũng tăng nhanh

Năm ngàn năm vội vàng đi qua.

Oanh một tiếng!

Hồng Mông, Hỗn Độn, chư thiên vũ trụ, các vị diện linh khí đột nhiên tăng vọt, khiến cho chúng sinh vô cùng hưng phấn

- Chuyện gì xảy ra?

- Thiên Đế muốn làm gì?

- Trời ạ, đây là muốn chúng sinh cùng một chỗ phi thăng sao?

- Thiên Đế chi ân, Thiên Đế chi ân a!

- Chẳng lẽ đây là kỷ nguyên mới mở đầu?

Các sinh linh một bên tu luyện, một bên nghị luận

Năm ngàn năm, để bọn hắn cảm giác lần giảng đạo này vĩnh viễn không có cuối cùng, khiến cho rất nhiều thế lực lại bắt đầu rục rịch

- Trẫm khuếch trương Hồng Mông, chúng sinh có thể đi chiếm lĩnh.

Tần Quân bỗng nhiên đình chỉ giảng đạo, nói một câu như vậy, sau đó tiếp tục giảng đạo, nghe mà vô số chủng tộc phấn chấn

Khai cương khoách thổ, vốn là sự tình các thế lực thích nhất

Thời gian lại qua hơn ba nghìn năm

Thành Thần bảng có một kết thúc

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến... chế bá Thành Thần bảng! Thu hoạch được mười cơ hội Thần Ma phục sinh, mười cơ hội Hồng Mông độ kiếp, mười cơ hội đại đạo truyền thừa, mười cơ hội cực hạn thức tỉnh, mười cơ hội triệu hoán Thần Ma, một trăm cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng!

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến... bất bại Thiên Đế! Thu hoạch được năm cơ hội Hồng Mông độ kiếp, ba cơ hội đại đạo truyền thừa, ba cơ hội cực hạn thức tỉnh, năm cơ hội hệ thống ân huệ!

Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, mặc dù Tần Quân không có theo thứ tự khiêu chiến, nhưng hắn chủ đạo Thành Thần bảng, chưa bại một lần, khiến cho hắn hoàn thành nhiệm vụ bất bại Thiên Đế

  • Đọc [ 34 ]