Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng - Chương 2102: Vô tận động (1)

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 2102: Vô tận động (1)

Tạo Hóa nhất trọng, Âm Dương!

Tạo Hóa nhị trọng, Thời Không!

Tạo Hóa tam trọng, Liệt Diễm!

Tạo Hóa tứ trọng, Sát Lục!

Tu vi của Tần Quân đạt tới trình độ trước nay chưa có, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hồng Mông, đoán chừng cũng chỉ có Thái Dịch Hỗn Độn có thể cùng hắn ở trên cảnh giới so cao thấp.

Cảm nhận được khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, sáu Thủy Nguyên thần tộc tổ còn lại đều thở dài

Cuối cùng, bọn hắn vẫn thành áo cưới của Tần Quân.

Trù tính vô số năm, lại không địch lại Thiên Đế.

Giờ khắc này, Tần Quân triệt để đánh tan sự kiêu ngạo của bọn họ, để trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận.

Sớm biết như thế, bọn hắn sẽ không đi trêu chọc Tần Quân.

Lúc này, Tần Quân mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long Ỷ, tựa như Chúa tể hết thảy.

Đối mặt ánh mắt của hắn, không có một tên Thủy Nguyên sinh linh dám đối mặt.

Tần Quân thở dài một hơi, đợi hắn giải quyết sáu tên Thủy Nguyên thần tộc tổ sau cùng, hẳn là có thể đột phá Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ Tạo Hóa ngũ trọng, ngoại trừ Bắc Minh Đế, Thủy Nguyên thần tộc tổ còn lại tu vi đều là Tạo Hóa nhất trọng hoặc là Tạo Hóa nhị trọng

- Nói cho trẫm, hai thủ hạ của trẫm bị các ngươi nhốt ở đâu? Chỉ cần các ngươi nói ra, trẫm liền bỏ qua Thủy Nguyên thần tộc.

Tần Quân mở miệng nói, hắn lợi dùng thần thức quét một vòng, cũng không có phát hiện khí tức của Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn

Nghe vậy, một tên Thủy Nguyên thần tộc tổ nhịn không được hỏi:

- Vậy chúng ta thì sao?

- Các ngươi tự nhiên phải chết, nhưng có thể cho hậu nhân của các ngươi sống sót.

Tần Quân trả lời, ở trong Thủy Nguyên thần tộc, tu vi của Thủy Nguyên sinh linh đều không yếu, có thể nghe được đối thoại của bọn họ.

Nghe được Tần Quân có khả năng mở một mặt lưới, vô số Thủy Nguyên sinh linh đều lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Về phần các tổ tiên sinh tử, bọn hắn vô ý thức xem nhẹ, ở trước mắt sống chết, người đều sẽ trước hết nghĩ đến mình, cho dù là Thủy Nguyên sinh linh, cũng không gì hơn cái này.

- Không được, trừ khi ngươi để cho chúng ta sống sót!

Một tên Thủy Nguyên thần tộc tổ khác cắn răng nói, cho dù Thủy Nguyên sinh linh bị diệt tận cũng không có việc gì, bọn hắn có thể tiếp tục sáng tạo, nhưng bọn hắn chết rồi, Thủy Nguyên thần tộc liền thật xong, ngày sau sẽ bị Thiên Đế nô dịch

- Không thể, giữa các ngươi cùng Thủy Nguyên thần tộc, chỉ có thể lựa chọn một.

Tần Quân đạm mạc nói, hắn ngược lại muốn xem xem những Thủy Nguyên thần tộc tổ này có cốt khí hay không

Lời vừa nói ra, sắc mặt các Thủy Nguyên thần tộc tổ âm tình biến ảo, các loại tâm tình xông lên đầu, để bọn hắn lâm vào trong lựa chọn.

Tất cả Thủy Nguyên sinh linh đều quăng tới vẻ chờ đợi, bọn hắn đều muốn sống sót.

Thủy Nguyên thần tộc tổ dạy bảo bọn hắn, lúc đối mặt Thiên Đế, phải phấn đấu quên mình, không sợ sinh tử, nếu như các Thủy Nguyên thần tộc tổ vứt bỏ bọn hắn, lựa chọn sống tạm, như vậy truyền thừa sẽ sụp đổ

- Chúng ta lựa chọn chúng ta sống sót! Ngươi giết bọn hắn đi!

Lúc này, một tên Thủy Nguyên thần tộc tổ làm ra lựa chọn, để tất cả Thủy Nguyên sinh linh sắc mặt kịch biến, mặt lộ vẻ không thể tin được

Các tổ tiên lại muốn vứt bỏ bọn hắn!

Tần Quân nheo mắt lại nói:

- Nói đi, thủ hạ của trẫm ở đâu?

Các Thủy Nguyên sinh linh triệt để tuyệt vọng, ngay cả các tổ tiên cũng vứt bỏ bọn hắn, bọn hắn nơi nào có một chút hi vọng sống?

Chỉ là tâm lý của bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra phẫn nộ cùng bi thương, giờ khắc này, so với Thiên Đế, bọn hắn càng hận các tổ tiên hơn!

Các tổ tiên truyền thừa ý chí cùng tín ngưỡng cho bọn hắn, kết quả các tổ tiên dẫn đầu vứt bỏ ý chí cùng tín ngưỡng, để bọn hắn cảm giác bị lừa gạt

Hơn nữa còn bị lừa cả đời!

- Hai thủ hạ của ngươi bị Bắc Minh Đế trục xuất vào trong vô tận động.

  • Đọc [ 39 ]