Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

 • Giới thiệu

  ( Tên cũ là Bà xã, anh chờ em từ lâu!, du thấy tên này dài với không hay lắm nên đổi một chút)
  Thể loại : Xuyên không, trọng sinh, sủng ( 2S), hắc bang, có yếu tố hư cấu về bối cảnh và nhân vật.
  Nhân vật chính: Tiêu Hàn - Chu Thượng Vũ ( có vài chap hồi ức về cổ đại, sẽ có tên khác 

  Chấp niệm quá sâu, duyên tình không dứt 

  Ba kiếp luân hồi, ba kiếp đợi ai!

Danh sách chương