Thiên Hạ Hoan Ca

 • Giới thiệu

  Tên Tiếng Trung:  天下欢歌
  Nguyên danh: Thần Tiên Cũng Ngắm Mưa Sao Băng
  Converter: ngocquynh520
  Ed + Be: Lik

  Giới thiệu:

  Cuộc đời hắn và nàng bắt đầu cuốn lấy nhau từ một thứ tên là hợp hoan tán.

  Ở khách sạn dưới chân núi, nàng không thấy mặt mà chỉ nghe thấy tiếng; dạy nàng tu hành, hắn chê nàng vô dụng; ở U Minh Quỷ Vực, hắn chảy máu thất khiếu đau đớn tột cùng nhưng chỉ nói nàng hãy mau mau giết hắn; trên Cực Lạc đảo, hắn tận tâm tận lực chăm sóc nàng chu toàn.......

  “Vốn định chấp tử chi thủ, chấp tử gi­ai lão, nhưng không nghĩ, nhưng nàng lại chỉ muốn cầm cung, vì thế, ta cắt dây cung.”

Danh sách chương