Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O - Chương 32

Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

Chương 32

Ngày sinh dự tính của khốc O đã tới gần, tra A từ chối tất cả mọi công tác, một tấc không rời mà bồi bên cạnh y.

Sau khi hai người trao đổi xong tin tức tố, khốc O sẽ dịu ngoan cùng dính người hiếm thấy. Có lúc tra A sẽ chọc y, hỏi y có muốn uống nước nữa hay không, sau đó giả bộ muốn xuống giường đi rót nước.

Khốc O sẽ không nói một lời ôm lấy eo hắn, không cho hắn đi.

Tra A cảm thấy bản năng của sinh vật thật sự là một thứ rất thần kỳ, một khi tin tức tố đã trao đổi, hắn sẽ nhẹ dạ với người này như vậy.

Nhưng ở mặt khác lại khiến hắn càng cảnh giác.

Trước một ngày khốc O tiến vào phòng sinh, tra A cuối cùng đã hoàn thành xong bản thỏa thuận.

Hắn đưa bản thỏa thuận với nhiều lợi ích như vậy đưa tới trước mặt khốc O: Cậu đọc một chút, như vậy đã hài lòng chưa?

Mặt khốc O lập tức biến sắc.

  • Đọc [ 66 ]