Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O - Chương 31

Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Tra A Khốc O

Chương 31

Khốc O là một nhân vật công chúng, biến mất một thời gian dài như vậy phải có lí do.

Y nói với mọi người rằng mình ở nước ngoài tiến hành tập luyện diễn xuất, lúc ở nhà thỉnh thoảng sẽ đọc sách và coi phim.

Dù là như vậy, vẫn có một ít paparazi đào được tin tức, nói y bị tổng tài bao dưỡng, mỗi ngày đều có người hầu hạ, ở trong một trang viên hoa lệ.

Khốc O đối với tin tức này thờ ơ không hề quan tâm, cố ý quan sát phản ứng của tra A.

Hành động của tra A rất nhanh, gọi người xóa đi tin tức kia rồi đưa tiền cho tên paparazi đó.

Khốc O lạnh lùng bàng quan, y biết ngay tra A rất nóng lòng muốn rũ sạch quan hệ với mình mà.

  • Đọc [ 57 ]