Quy Lam

  • Giới thiệu

    Người dịch: mic2huang
    Thể loại: Huyền huyễn, xuyên không

    Truyện ngắn nằm trong tuyển tập Bách luyến ca

    Có thể ở đâu đó tôi từng nghe người ta nói khi bạn trở về quá khứ thì bạn sẽ trở thành một phần của lịch sử.

Danh sách chương