Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
Tiên Hiệp Huyền Huyễn
Vong Ngữ Dịch
1397 chương
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
101836
 • Giới thiệu

  Tên gốc: 凡人修仙之仙界篇
  Tên khác: Phàm Nhân Tiên Giới Thiên

  Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi
  Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển
  Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.

  《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết.

Danh sách chương