Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tiên Hiệp Huyền Huyễn
Nhĩ Căn Dịch
1714 chương
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
40613
  • Giới thiệu

    一念永恒

    Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
    Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

    Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương