Ngoan Vương Kĩ Phi - Chương 32: Ám đàm

Ngoan Vương Kĩ Phi

Chương 32: Ám đàm

Xem tỷ tỷ đang ngủ, Trữ Thi Phàm cũng nên chuẩn bị kế hoạch … vượt tường ra khỏi Vương phủ bởi vì là buổi tối bọn thị vệ không nhiều như buổi snasg, nàng thoải mái ra khỏi Vương phủ…

Mật thất

“ Trà nhi cho ta cái gì là công đạo?” Một cái lão nam nhân ngồi ở trên nhìn Vương Trà nhi lạnh lùng hỏi.

“Tư Đồ lão gia, cái kia Tịch Nhi không biết dùng cái ma thuật gì cư nhiên mang thai đứa nhỏ của Vương gia” Trà nhi giải thích, trong lòng thực không yên nàng biết trước mắt nàng nam nhân này thực rất nguy hiểm.

“Nga? Vậy ngươi như thế nào lại không có mang thai?”Tư Đồ lão gia liếc mắt nhìn

“Gần đây Vương gia vẫn là ở chỗ Vương phi cùng Lương Tịch Nhi kia, căn bản là không chạm vào ta” Vương Trà Nhi cẩn thận nói.

“Phải không?vậy ngươi không có biện pháp nào sao?” Tư Đồ lão gia cười hỏi.

“Trà Nhi không biết thỉnh Tư Đồ lão gia chỉ điểm” Vương Trà Nhi cúi đầu nói.

“Lương Tịch nhi không phải mang thai sao?”

“Là nàng mang thai”

“Kia Vương gia không phải làm cho tân Vương phi hầm dược sao?” Tư Đồ giảo hoạt hỏi.

“Phải..” Trà Nhi tiếp tục trả lời sau đó lập tức phản ứng lại nói: “Tư Đồ lão gia ý ngài có phải …”

“Nếu thành ngươi sẽ có lợi” Tư Đồ lão gia cười nói.

“Trà Nhi đa tạ Tư Đồ lão gia chỉ điểm” Vương Trà Nhi cung kính nói.

“Ân, đi xuống lĩnh thưởng đi” Tư Đồ gật đầu phân phó, Vương Trà Nhi liền đi xuống.

“Lão gia Trữ Thi Phàm cầu kiến” một cái Thị vệ hướng Tư Đồ bẩm báo.

“Để cho nàng đi vào”

Trữ Thi Phàm đi vào nơi này đen đen nhưng là đồ dùng chỉnh tề

“Trữ tiểu thư lần này tới là có tin tức gì muốn nói cho ta biết sao?” Tư Đồ cầm chén trà ngồi hỏi.

“Là có tin tức” Trữ Thi Phàm thản nhiên nói

“Nga. là tin tức gì?” Tư Đồ cười nói

“Tin tức tốt”

“Nói đi”

“Ta quyết định giúp ngươi” Trữ Thi Phàm đã quyết định

  • Đọc [ 65 ]