Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo
Đam Mỹ Điền Văn
Hàng Bát Kiều Dịch
46 chương
Nguồn: phongbichcung.wordpress.com
2763
 • Giới thiệu

  Thể loại: Niên Hạ, đam mỹ, tình đầu ý hợp, HE.
  Ngày làm: 25/12/2018 – 03/10/2020
  Editor: CCC

  Văn án

  Câu chuyện một nam nhân chân có tật không làm được chuyện gì cùng với một thanh niên lưu lạc.

  Lời tác giả:

  Tìm tag nửa ngày nhưng không tìm được cái thích hợp, sẽ không ngược, thế nhưng rất nghèo, sinh hoạt về sau có khởi sắc, nhưng không đến mức giàu nứt đố đổ vách.

  Chưa nghĩ ra tên công, nhưng thụ tên là Nghiêm Khánh Sinh.

  Như trước, không cần để ý đến giới thiệu, dù sao, đây cũng không phải là một bài viết nghiêm túc.

  ( Nam Kinh hôm nay mưa như trút nước, quyết định đặt tên công là Trình Thủy:-P)

  Cùng đọc truyện nhé!!!

Danh sách chương