• Giới thiệu

    Kết thúc cũng là một khởi đầu mới...

    Rời xa cũng để gặp lại nhau....

    Nhưng...Em không rõ nữa. Chúng ta.. 

    Anh, thật ra là bạn, hay là người yêu mà em bỏ lỡ...

    Cho tới thời điểm gặp nhau, liệu người anh chọn có còn là em...

Danh sách chương