Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

  • Giới thiệu

    Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

    Cách đây một tháng, Trương Hằng bỗng nhận ra một ngày của mình có thêm 24 giờ. Bên cạnh đó, hắn còn bị cuốn vào một trò chơi đầy nguy hiểm...

    Một dạng vô hạn lưu khác, thiên hướng kinh dị.

Danh sách chương