Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

 • Giới thiệu

  Pháo hôi là cái gì?

  Tuyết Lan nói cho ngươi, pháo hôi là dùng để vả mặt người khác.

  Tại sao pháo hôi sẽ vì cảm tình nam nữ chủ mà góp một viên gạch, Tại sao pháo hôi liền phải chịu bị người giẫm đạp?

  Tại sao pháo hôi sẽ vì nam nữ chủ dâng đầu gối lên?

  Tại sao pháo hôi liền phải trở thành đá kê chân?

  Pháo hôi đừng khóc, đứng lên đi!

Danh sách chương