Lộng Triều

  • Giới thiệu

    Nhóm dịch: Tepga

    Truyện kể về chàng thanh niên Triệu Quốc Đống xuất thân là cảnh sát và con đường đi lên trong quan trường của anh.

Danh sách chương