• Giới thiệu

  Lam là một thế giới độc lập, tên là Lam Thế Giới. Trong đó, Lam, chính là vị thần duy nhất và mạnh nhất.

  Lam cung cấp năng lượng cho toàn bộ sinh vật tu luyện, gọi là lam năng. Tất cả các loài bất kể Nhân Tộc hay Yêu Tộc muốn có sức mạnh, vậy cách duy nhất là hấp thu Lam Năng. Lam Năng tràn ngập cơ thể, chuyển hóa thành Tâm. Tâm Lam bùng cháy, hóa hình Đại Thụ. Đại Thụ ra hoa, hóa thân thành Thần!

  Thần, là đỉnh cao của sức mạnh!

  Thần, là không gì không làm được!

  Thần, là vẫy tay hái sao bắt trăng, di sơn đảo hải!

  Thần, là chúng sinh phải quỳ bái!

  Thần, là vô địch!

  - Ta là Hắc Niệm Lam, ta muốn thành Thần!

  Cùng đọc truyện nhé!!!!

Danh sách chương