Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn

 • Giới thiệu

  Thể loại: Tình chung hữu độc, ngược luyến tình thâm, trả thù rửa hận.

  Nhân vật chính: An Lương, Mục Khuynh Tuyết.

  Nhân vật phụ: Mục Thiên Hựu, Văn Khúc, Lạc Tử Y, Lạc Tuyết.

  Văn án
  Tất cả ẩn nhẫn chỉ vì hôm nay tương phùng.

  An Lương cao lãnh phúc hắc, đứng ở giữa thế giới hô hoán tình yêu, lấy tình yêu cảm hóa Mục Khuynh Tuyết ngạo kiều xù lông.

  Văn này chủ yếu bàn An Mục trải qua đau khổ, tu thành chính quả như thế nào.

  Văn này đúng là Bách Hợp văn, không treo đầu dê bán thịt chó, có thể yên tâm nhảy hố!

  Văn này đã hoàn, có thể yên tâm nhảy hố!

  Hệ liệt gồm các bộ:

  1. Khuynh Thành Tuyết (Cổ trang)/
  2. Khuynh Thành Tuyết Rộng Hơn (Cổ trang).
  3. Ảnh Hậu Siêu Hộ Thực (Hiện đại- giới giải trí)/

Danh sách chương