Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn
Tiên Hiệp Huyền Huyễn
Vong Ngữ Dịch
1600 chương
Nguồn: Bạch Ngọc Sách, Truyện Vip
74233
 • Giới thiệu

  Nhóm dịch:Phàm Nhân Tông (đến 632)

  Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!

  Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!

  Một thiếu niên xuất thân từ đại lục Đông Châu.

  Mệnh sinh tử gắn liền với Hồng Phấn Khô Lâu.

  Ý chí kiên định quyết trở thành đệ nhất cường giả.

  Tạo nên truyền thuyết uy vũ khắp ngân hà, đại náo khắp ba cõi.

Danh sách chương