Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

 • Giới thiệu

  Thể loại: Giới giải trí, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên sách, trung khuyển công x manh thụ, chủ công
  Nhân vật chính: Phó Diệc Sâm x Tô Trạm
  Tình trạng bản gốc: Hoàn (119 chương + 3 phiên ngoại)
  Edit: Ritt

  Ngôi sao hang n Phó Diệp Sâm không biết kiếp trước làm gì không mà kiếp này lại vô duyên vô cớ bị buộc định vào, cũng. Cũng kể  từ ấy về sau lăn lộn xuyên qua từng cái từng cái thế giới Mary Sue máu chó bay tứ tung. Mục đích chỉ có một, chính là ngăn cản Mary Sue thiểu năng và nam chính có một Happy Ending.

  Nhưng mà, rốt cục vì cái lông gì, Ending luôn là nam chính nhào vào lồng ngực Phó Diệc Sâm vậy?

  Hơn nữa, khuôn mặt nam chính như thế nào đều là… Tô ảnh đế? Tô đại thần?

  Phó Diệc Sâm: ??? dấu chấm hỏi in đậm.

  Hệ thống rác rưởi: ???? dấu chấm hỏi in đậm +1.

  Phó Diệc Sâm: …

  Hệ thống rác rưởi: Tính tính, chỉ cần kết thúc nam chính không thuộc về Mary Sue là được, Mary Sue xuống địa ngục hết đi được không!

  Chú ý:
  1. Đây là văn xuyên thư, nhưng tất cả thế giới là do tác giả nghĩ ra, không cần khảo chứng.
  1. 1v1, thụ đều là một người.
  1. Chủ công, tác giả chỉ chuyên chủ công 100%.

Danh sách chương