Hạc Minh Giang Hồ

 • Giới thiệu

  Thể loại: Bách hợp, ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm
  Editor: Arashi
  Số chương: 71
  Couple: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường

  Tố y nhiễm lê hoa

  Trường kiếm vũ sương hoa.

  Dẫn ca khiếu phù vân

  Kinh hạc minh thiên hạ.

  ----

  "Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc!"

  Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học.

  Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành niên như ngọc.

  Thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

  Nàng không lưu luyến hồng trần vạn trượng, nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc.

  Còn nhớ rõ, dưới mạn thiên hoa vũ, ta cười tươi như hoa.

  Nhưng giữa đao quang kiếm ảnh, còn có thể giữ chặt phần ôn nhu lưu luyến này không?

  Sau những ân oán tình cừu, còn có thể chấp tử chi thủ thưởng thức sơn hà?

  Một đoạn truyền kỳ yêu hận đan xen

  Một đoạn Võ Lâm thần thoại kiếm khuynh thiên hạ.

Danh sách chương