Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

  • Giới thiệu

    Editor: LinhMaroon

    Người nào mới chơi game đều phải làm quen với game mà mình lựa chọn. Thế giới game và những nhiệm vụ bắt buộc trong game. 
    Nó là một người chẳng biết một chút gì về game nhưng lại chơi một cách sôi nổi hào hứng. Từ những ngày đầu mới tập chơi đến khi nó chơi tới max game...Và hậu quả thì ai cũng đã rõ...

Danh sách chương