Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó - Chương 251: Tru Tiên Vương hiển lộ, Tất Vương Tô Trường Ngự (*)

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 251: Tru Tiên Vương hiển lộ, Tất Vương Tô Trường Ngự (*)

(* Tất ở đây là ‘trâu bò’ trong ‘giả trâu bò’)

Vương vực.

Tô Trường Ngự không ngờ, mình mới vừa xuất hiện, đã phải đánh nhau.

Dù mình có tăng năm trăm năm công lực, đạt đến Kim Đan cảnh.

Nhưng cái loại chuyện đánh nhau này, càng ít thì càng tốt.

Nếu có thể không đánh nhau thì không nên đánh.

Dĩ hòa vi quý không tốt hơn sao?

---o0o---

Truyện vẫn được đăng đều tại web vip.bachngocsach.com , dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9.
Link truyện: https://vip.bachngocsach.com/truyen/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/182.html
Bên dưới thảo luận cũng có post link ↓↓↓

  • Đọc [ 368 ]