Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó - Chương 250: Ba triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta đều phải cúi đầu rũ mắt!

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 250: Ba triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta đều phải cúi đầu rũ mắt!

Vương vực ải thứ hai.

Đối mặt với mấy trăm thiên kiêu.

Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long bị một áp lực trước đó chưa từng có.

Nhất là đám người này ngọt nhạt đều không thông, làm áp lực dồn lên hai người càng thêm nặng.

Oanh!

Mấy trăm người ra tay cùng lúc, xông về phía Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long.

Ánh sáng nóng rực, che khuất bầu trời, công kích tập thể như thế này, rất là khủng khiếp, Diệp Bình và Hoàng Phủ Thiên Long biết, mình không gánh nổi...

Truyện được đăng tiếp tại vip.bachngocsach.com ; Link truyện: https://vip.bachngocsach.com/truyen/chac-chang-co-ai-cam-thay-tu-tien-kho/182.html

  • Đọc [ 52 ]