Bà Sa - Chương 1-2: Mở đầu : Tuyển mộ

Bà Sa

Chương 1-2: Mở đầu : Tuyển mộ

Chia sẻ

Nữ giúp việc. +

Tuổi tác: Ngoài vị thành niên.

Giới hạn công việc: giặt giũ, nấu cơm, vệ sinh, quét tước. 

Đãi ngộ: bao ăn bao ở, lương diện nghị.  

Lăng trạch.  

  • Đọc [ 175 ]