Ba Ngày

 • Giới thiệu

  Editor: p3104
  Raw: Tấn Giang
  Độ dài: 7 chương
  Thể loại: hiện đại

  Nếu có một ngày, bạn đột nhiên bị phán quyết chỉ còn lại ba ngày sống sót, bạn sẽ làm sao?

  Một sự hấp dẫn lặng lẽ, cuối cùng hoá kén thành bướm ~~

Danh sách chương