Thông tin truyện:
  • Giới thiệu

    Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa làm đan điền, hải nạp huyền khí...

    Từng bước một, đi lên con đường cường giả!

    Phân chia cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thánh Giai, Đế Giai, Thần Giai.

    Đánh giá của người dịch: Nếu bác nào đọc Sát Thần thì chắc cũng thích truyện này! Khụ, giới thiệu nhiều quá mất hay, tóm lại là tu luyện, bá đạo, láo nháo lật mặt!