Anh Không Muốn Để Em Một Mình - Quyển 5 - Chương 5

Anh Không Muốn Để Em Một Mình

Quyển 5 - Chương 5

Cuộc sống chỉ cho ông thời hạn cuối cùng, ông liền dùng thời hạn cuối cùng ấy cố gắng hết sức làm thật nhiều việc có ý nghĩa.

Cuộc sống cũng cho chúng ta thời hạn cuối cùng. Nhưng thời hạn này dường như rất dài, có thể là vài chục năm, và chúng ta đã dùng thời gian rất dài này để làm gì?

Chờ đợi một người mà biết rõ người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại?

Yêu sâu sắc một người mà biết rõ người ấy không nên yêu?

Hay là theo đuổi công danh lợi lộc trong thế giới phù phiếm, hào nhoáng?

Chúng ta hầu như đã sớm quên mất thế nào là - tín ngưỡng!

Hoàn

  • Đọc [ 78 ]